Värdeskapande Långsiktig strategi förutsättning för stabil avkastning

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet som ska maximera avkastningen på lång sikt – och det ska ske med låg risk för utgående pensioner. Fonden är en engagerad förvaltare som investerar över hela världen och har genom sin konsekventa och ansvarsfulla förvaltning bidragit till att avkastningen överträffat fondens långsiktiga förväntningar.

Läs mer

Fondkapital 2020-12-31

386,2 mdkr

Total avkastning 2020-12-31

3,5 %

Resultat 2020-12-31

12,8 mdkr

Detta är Andra AP-fonden

Om oss Detta är Andra AP-fonden

Andra AP-fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare som har ett viktigt uppdrag – att minimera effekterna på framtida pensioner till följd av att den så kallade bromsen löses ut.

Mer om vårt arbete

Hållbarhet Vår övergripande målsättning

Vår vision är att hållbarhet ska vara en integrerad del av samtliga analys- och beslutsprocesser. Målet för fondens hållbarhetsarbete är att skapa och skydda värden.

Lär dig mer
Vår övergripande målsättning