Styrelse

Styrelseledamöterna utses av regeringen. Ledamöterna har utsetts på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

Jan Roxendal

Jan Roxendal

Styrelseordförande sedan 2018, ledamot sedan 2017. Styrelseledamot i Catella AB och Magnolia Bostad AB samt ledamot i Stiftelsen Sarafimerlasarettet. Född 1953.

Lin Lerpold

Vice ordförande sedan 2019. Född 1964.

Christer Käck

Christer Käck

Ledamot sedan 2014. Civilekonom. Egenföretagare. Styrelsemedlem i Aktie-Ansvar AB. Medlem i placeringsrådet för Journalistförbundet. Född 1953.

Johnny Capor

Johnny Capor

Ledamot sedan 2014. Egenföretagare. Ordförande i Örby Bostadsutveckling AB samt ledamot i APP Properties AB och Smålands fastighetsutveckling AB, m.fl. Född 1966.

Kristina Mårtensson

Kristina Mårtensson

Ledamot sedan 2015. Civilekonom. Kanslichef för fackföreningen Kommunal. Född 1966.

Ole Settergren

Ole Settergren

Ledamot sedan 2013. Chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning. Född 1964

Ulrika Boëthius

Ulrika Boëthius

Ledamot sedan 2012. Ordförande i Finansförbundet. Ledamot i TCO, NFU (Nordic Financial Unions), CEFIN (Centrum för bank och finans) vid KTH. Född 1961.

Martina Björkman Nyqvist

Martina Björkman Nyqvist

Ledamot sedan 2018. Ekonomie doktor. Docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Född 1974.

Hanse Ringström

Hanse Ringström

Ledamot sedan 2018. MBA och fil. kand. Egenföretagare. Ordförande i Katalysen & Partners AB och CHM Nordic AB. Styrelseledamot i SEB Ukraina, Sweden China Trade Council, m.fl. Född 1948.