Styrelse

Styrelseledamöterna utses av regeringen. Ledamöterna har utsetts på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

Jan Roxendal

Jan Roxendal

Ordförande sedan 2018. Styrelseordförande i Exportkreditnämnden (EKN), styrelseledamot i Catella AB och Magnolia Bostad AB samt ledamot i Stiftelsen Sarafimerlasarettet. Född 1953.

Jeanette Hauff

Jeanette Hauff

Vice ordförande sedan 2018. Ekonomie doktor. Lektor vid Handelshögskolan i Göteborg samt vid Högskolan i Borås. Styrelseledamot i QQM Fund Management AB. Född 1965.

Christer Käck

Christer Käck

Ledamot sedan 2014. Civilekonom. Egen företagare. Styrelsemedlem i Aktie Ansvar. Medlem i placeringsrådet för Journalistförbundet. Född 1953.

Johnny Capor

Johnny Capor

Ledamot sedan 2014. Tidigare vice VD och CFO i KF/Coop och styrelseledamot i Folksam Liv. Född 1966.

Kristina Mårtensson

Kristina Mårtensson

Ledamot sedan 2015. Civilekonom. Kanslichef för fackföreningen Kommunal. Född 1966.

Ole Settergren

Ole Settergren

Ledamot sedan 2013. Chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning. Född 1964.

Ulrika Boëthius

Ulrika Boëthius

Ledamot sedan 2012. Ordförande i Finansförbundet. Ledamot i TCO, NFU (Nordic Financial Unions), CEFIN (Centrum för bank och finans) vid KTH. Född 1961.

Martina Björkman Nyqvist

Martina Björkman Nyqvist

Ledamot sedan 2018.

Hanse Ringström

Hanse Ringström

Ledamot sedan 2018.