Ledning

Eva Halvarsson

Eva Halvarsson

Verkställande direktör. Anställd sedan 2006. Övriga uppdrag: ledamot i Vasakronan AB, FinansKompetensCentrum, UN PRI samt vice ordförande Göteborgs universitet. Född 1962.

Hans Fahlin

Hans Fahlin

Kapitalförvaltningschef. Anställd sedan 2010. Övriga uppdrag: styrelseledamot i AFS Interkulturell Utbildning Sverige, ordförande Centrum för Finans (CFF) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ledamot i Förvaltningsrådet Polar Music Prize, ledamot i STIM samt ordförande i The Institute of Quantitative Research Europe (INQUIRE). Född 1957.

Henrik Westergård

Henrik Westergård

Chef för Risk och Avkastningsanalys. Anställd sedan 2012. Född 1973.

Martin Jonasson

Martin Jonasson

Chefsjurist. Styrelsens sekreterare. Anställd sedan 2001. Övriga uppdrag: ledamot i ETC Battery and FuelCells Sweden AB. Född 1964.

Ola Eriksson

Ola Eriksson

Chef för Affärsstöd. Anställd sedan 2001. Övriga uppdrag: ledamot i stiftelsen Centrum för Finans (CFF) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Född 1965.

Ulrika Danielson

Ulrika Danielson

Chef för Kommunikation & HR Anställd sedan 2009. Född 1965.