Ledning

Eva Halvarsson

Eva Halvarsson

Verkställande direktör. Anställd sedan 2006. Övriga uppdrag: ledamot i Vasakronan AB, Kungliga Operan AB, UN-PRI, Göteborgspriset för hållbar utveckling, Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt FinansKompetensCentrum. Född 1962.

Hans Fahlin

Hans Fahlin

Kapitalförvaltningschef. Anställd sedan 2010. Övriga uppdrag: styrelseledamot i AFS Interkulturell Utbildning Sverige, ordförande i Centrum för Finans (CFF) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, styrelseledamot i STIM samt ordförande i The Institute of Quantitative Research Europe (INQUIRE). Född 1957.

Martin Jonasson

Martin Jonasson

Chefsjurist. Styrelsens sekreterare. Anställd sedan 2001. Övriga uppdrag: ledamot i Stiftelsen De Blindas vänner. Född 1964.

Ulrika Danielson

Ulrika Danielson

Chef för Kommunikation & HR. Anställd sedan 2009. Född 1965.

Henrik Westergård

Henrik Westergård

Chef för Risk och Avkastningsanalys. Anställd sedan 2012. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Varbergs Sparbank. Född 1973.

Ola Eriksson

Ola Eriksson

Chef för Affärsstöd. Anställd sedan 2001. Övriga uppdrag: ledamot i stiftelsen Centrum för Finans (CFF) vid Handels högskolan vid Göteborgs universitet. Född 1965.