Medarbetare

E-postadress till våra medarbetare är: förnamn.efternamn[a]ap2.se

Ledning och stab

VD: Eva Halvarsson

Kapitalförvaltningschef: Hans Fahlin

Chefstrateg: Tomas Franzén

Juridik: Martin Jonasson, Emily Teppler

Affärsstöd: Ola Ericsson

Risk och avkastningsanalys: Henrik Westergård

VD-assistent: Gunvi Bjurenhäll

Kommunikation & HR, samordning ägarstyrningsfrågor: Ulrika Danielson, Caroline Eking, Christina Olivecrona, Lina Sandström

Personal: Lena Sörensson

Kontorsstöd: Maria Andersson och Ingela Lausen

Kapitalförvaltning

Hans Fahlin, kapitalförvaltningschef

Makro & allokering

Anders G Johansson

Kvantitativ förvaltning

Tomas Morsing, Thomas Ekström, Peter Mannerbjörk, Claes Ekman, Mathias Eriksson, Sara Landolsi, Carl Lindberg, Johanna Svensson och Jan Lennartsson

Aktieförvaltning

Jonas Eixmann, Johan Sjöström, Johan Wadell, Marcus Neckmar, Jacob Lundgren och Erik Eikeland

Ränteförvaltning

Ole Petter Langeland, Anders Johansson och Lars Lindblom

Strategisk Exponering & Trading

Ole Petter Langeland, Anders Sköldberg, Michael Störup och Håkan Wilke

Tillväxtmarknadsförvaltning

Kristian Hartelius, Alexander Soreff

Extern förvaltning

Anders Strömblad, Camilla Axvi, Jessika Ingvarsson, Cathrin Olsson, Helena Olin, Elisabeth Rosendahl och Patrik Jonsson

Affärsstöd

Ola Eriksson

Ekonomi

Marianne Stenberg, Yvonne Janslätt, Anders Eriksson och Nicklas Alkvist

Affärskontroll

Ola Eriksson, Susanne Sohlberg, Anders Waller och Johan Lagergren

IT

Gunilla Engelbrektsson, Björn Iveland, Niklas Andersson och Joakim Lundgren

Kapitalförvaltningssystem: Christian Salomonsson

Risk- och Avkastningsanalys

Henrik Westergård

Avkastningsanalys

Olle Eriksson, Roger Hansson och Philip Ericsson

Risk Management

Mia Tegbrant, Anders Hoel och Fredrik Walfridsson