En global kapitalförvaltare i Göteborg Läs mer om oss

Tillgångsslagens fördelning i portföljen

Kapitalförvaltning 2013-12-31

Fondkapital 264,7 mdkr
Total avkastning 12,8%
Svenska aktier 27,2%
Utländska aktier 18,4%
Räntebärande tillgångar -0,9%
Alternativa investeringar 13,4%

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014:

I fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2013/2014 presenteras fondens ägaraktiviteter.

Läs rapporten. (PDF-dokument, 868 kB)