En global kapitalförvaltare i Göteborg Läs mer om oss

Tillgångsslagens fördelning i portföljen

Kapitalförvaltning 2015-12-31

Fondkapital 300,6 mdkr
Resultat 11,7 mdkr
Relativ avkastning 0,9 %
Total avkastning 4,1 %