En global kapitalförvaltare i Göteborg Läs mer om oss

Tillgångsslagens fördelning i portföljen

Kapitalförvaltning 2013-12-31

Fondkapital 264,7 mdkr
Total avkastning 12,8%
Svenska aktier 27,2%
Utländska aktier 18,4%
Räntebärande tillgångar -0,9%
Alternativa investeringar 13,4%

Ägarrapport 2012/2013:

I ägarrapporten för 2012/2013 presenteras fondens ägaraktiviteter tillsammans med artiklar om bland annat arbetet med jordbruksprinciperna, Kvinnoindex, intervju med Salomeh Tafazoli, gröna obligationer, riskkapitalfonder och intervju med Al Gore och David Blood.
Läs rapporten (PDF-dokument, 1,2 MB)