En global kapitalförvaltare i Göteborg Läs mer om oss

Tillgångsslagens fördelning i portföljen

Kapitalförvaltning 2014-12-31

Fondkapital 293,9 mdkr
Total avkastning 13,3%
Svenska aktier 16,8%
Utländska aktier 26,7%
Räntebärande tillgångar 14,4%
Alternativa investeringar 12,1%

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014:

I fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2013/2014 presenteras fondens ägaraktiviteter.

Läs rapporten. (PDF-dokument, 868 kB)